Bonusy do kursu rysunku

Darmowe lekcje rysunku i bonusy do kursów na architekturę w roku szkolnym, które na pewno wykorzystasz.

Szkoła rysunku proponuje:
bez dodatkowych opłat

 • Maraton przedegzaminacyjny
 • Plenery rysunkowe
 • Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
 • Dodatkowe zadania rysunkowe i konsultacje

które rzeczywiście realizuje, więc jeśli tylko zechesz, możesz je wykorzystać !

Maraton rysunkowy przed egzaminem

Lekcje rysunku codziennie. Przed samym egzaminem również rano i popołudniu.

 • Dla kursantów zdających egzaminy na architekturę
  w danym roku szkolnym
 • Od końca matur
  do dnia egzaminu z rysunku odręcznego
 • Najważniejsze zaganienia rysunkowe
  i tematy egzaminacyjne

Zintensyfikowanie wysiłków przed egzaminem jest oczywiste. Możliwość, jaką daje pracownia jest chętnie wykorzystywana przez kursantów dla zrównoważenia czasu poświęconego maturze.

Sam zdecydujesz ile dodatkowych lekcji rysunku w pracowni zrealizujesz, by wzmocnić swoją pozycję bezpośrednio przed egzaminem. Przychodzenie na zajęcia codziennie nie jest wymagane, ale masz taką możliwość, bez dodatkowych opłat.

Plenery rysunkowe w Krakowie

Zajęcia rysunkowe w plenerze. Rysowanie z natury architektury i elementów architektury krajobrazu.

 • w trakcie trwania kursu rocznego oraz kursu wakacyjnego
 • w ramach zajęć regularnych lub jako dodatkowe wyjścia plenerowe
 • uzupełnienie kursu szczególnie wartościowe dla zdjących egzamin na architekturę krajobrazu.

Zagadnienia rysunkowe plenerów:

 • Architektura krajobrazu
 • drzewa- charakteryzowanie gatunków
 • zieleń miejska- parkowa i ogrodowa
 • krajobraz naturalny
 • Architektura i urbanistyka
 • charakterystyka architektury historycznej
 • przestrzeń miejska- ulica, plac
 • projekt w przestrzeni miasta Krakowa

Dodatkowe lekcje rysunku

Pracownia rysunku pozostaje otwarta !
dla kursantów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności rysunkowe, bez dodatkowych opłat.

Zajęcia otwarte dla kursantów:

 • dla zaawansowanych rysunkowo
 • Realizacja tematów dodatkowych:
  • projekty architektoniczne do egzaminu
  • rysowanie architektury
   nowoczesnej oraz historycznej
  • ćwiczenia rysunkowe z modelu
 • dla rozpoczynających naukę rysunku
 • Rozwój techniki rysunkowej:
  • ćwiczenia techniczne- perspektywa i plastyka
  • geometrie przestrzenne- rysunek konstrukcyjny z brył
  • projektowanie elementarne w przestrzeni rysunkowej
  • kończenie rysunków rozpoczętych na zajęciach
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba
 • W formie lekcji dodatkowych lub powtórzenia tematu
 • Ponieważ wyznacza je prowadzący, powszechnie zwane są zajęciami karnymi.

odrabianie zajęć z rysunku

Opuszczone zajęcia można odrobić, najlepiej na tym samym temacie w danym tygodniu nauki.
Jeśli nie ma takiej możliwości wykorzystuje się zajęcia otwarte lub wyrównawcze.
W przypadku dłuższej i uzasadnionej nieobecności, której nie można odrobić kursant zostaje zwolniony z płatności za kurs rysunku.

dodatkowe bonusy kursu na architekturę

 • Zadania dodatkowe
 • Zadania domowe- konceptualne i rysunkowe
 • Tematy projektowe w ramach zajęć otwartych
 • z korektą i oceną rysunku na zajęciach
 • Próbne egzaminy z rysunku
 • cyklicznie, dla wszystkich uczniów
 • sprawdzenie praktycznych umiejętności rysunkowych
  i samodzielności na danym etapie nauki
 • arkusz oceny+ porównanie rysunków+
  korekta+ poprawa egzaminu
 • Egzaminy na architekturę na wybrane uczelnie w Polsce
 • Architektura na Politechnice -Gliwice, Wrocław
 • dodatkowa tematyka:
  • rysunek postaci ludzkiej
  • model architektoniczny
  • tematy projektowe
   charakterystyczne dla danej uczelni
 • Egzaminy na uczelnie zagraniczne
 • Pomoc w skompletowaniu rysunków do teczki
  port-folio prac artystycznych na uczelnie w UK

Uwaga Choć realizowane w pracowni dodatkowo elementy kursu rysuku na architekturę wyglądają zachęcająco, służą wzmocnieniu poziomu rysunkowego,a ich wykorzystanie wiąże się z dodatkowym wysiłkiem i zaangażowaniem nie tylko prowadzących, ale również naszych uczniów.

Galerie rysunków architektonicznych

Wysoki poziom rysunkowy osiągany przez Naszych kursantów stanowi najlepszą rekomendację kursu rysunku.

Jedna z nawiększych w Polsce galeria rysunku architektonicznego

Zapisy na kurs
 • Zapisz na kurs:
 • Wybierz kurs: Wybierz intensywność: Wybierz kierunek:
  Kliknij: